สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > กฎหมาย รัฐศาสตร์

คำบรรยายลักษณะวิชาแพ่งและพาณิชย์/ปรีชา สุมาวงศ์/สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา/ปี๒๕๑๒

฿250.00

คำบรรยายลักษณะวิชาแพ่งและพาณิชย์/ปรีชา สุมาวงศ์/สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา/ปี๒๕๑๒...

อ่านต่อ

คำอธิบาย ดฎหมายวิธีพิตารณความอาญา เล่ม๑/คนึง ฦาไชย/๒๕๑๔

฿250.00

คำอธิบาย ดฎหมายวิธีพิตารณความอาญา เล่ม๑/คนึง ฦาไชย/๒๕๑๔...

อ่านต่อ

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ะระราชบัญญัติต่างๆที่มีโทษทางอาญา ตั้งแต่พ ศ.๒๔๗๘ ถึง พ.ศ.๒๕๑๒/นายสนั่น สตงคุณห์ /๒๕๑๒

฿350.00

รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ะระราชบัญญัติต่างๆที่มีโทษทางอาญา ตั้งแต่พ ศ.๒๔๗๘ ถึง พ.ศ.๒๕๑๒/นายสนั่น สตงคุณห์......

อ่านต่อ

หนังสือ วิชาข้อเท็จจริง โดย ร้อยเอกหลวงสัตถยุทธชำนาญ/๒๕๑๑

ขายแล้ว

หนังสือ วิชาข้อเท็จจริง โดย ร้อยเอกหลวงสัตถยุทธชำนาญ/๒๕๑๑...กระดาษเก่าใกล้หมดยาง ปกเยินทั้งหน้าหลัง ......

อ่านต่อ

คำพิพากษา(ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๒๔๘๕-๒๕๐๔ ลักษณะ ละเมิด ซื้อ -ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์/ สัมฤทธิ์ รัตนดารา,ชัยวัฒน์ ดุลยปวีณ ๒๕๐๕

฿150.00

คำพิพากษา(ฉบับย่อ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๒๔๘๕-๒๕๐๔ ลักษณะ ละเมิด ซื้อ -ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทร......

อ่านต่อ

ความรู้ทั่วไปในการพาณิชย์ คมนาคมและอุตสาหกรรม/มกาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/คำสอนชั้นปริญญาโททางรัฐศาสตร์๒๔๗๘

฿100.00

ความรู้ทั่วไปในการพาณิชย์ คมนาคมและอุตสาหกรรม/มกาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/คำสอนชั้นปริญญาโท......

อ่านต่อ

ความรู้ทั่วไปในการวิทยาศาสตร์/หลวงเดชาติวงศ์/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/คำสอนชั้นปริญญาโททางรัฐศาสตร์๒๔๗๘

฿70.00

ความรู้ทั่วไปในการวิทยาศาสตร์/หลวงเดชาติวงศ์/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/คำสอนชั้นปริญญาโทท......

อ่านต่อ

ความรู้ทั่วไปในทางเกษตรกรรม/หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาตร์และการเมือง คำสอนชั้นปริญญาโททางรัฐศาสตร์๒๔๗๘

฿100.00

ความรู้ทั่วไปในทางเกษตรกรรม/หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาตร์และการเมือง คำสอนชั้นปริญญา......

อ่านต่อ

กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา/พระมณูภ่ณวิมลศาสตร์/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/คำสอนชั้นปริญญาตรี๒๔๘๓

฿300.00

กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา/พระมณูภ่ณวิมลศาสตร์/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/คำสอนชั้นปริญ......

อ่านต่อ

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/พระนิติการณ์ประสม/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๔๘๐

ขายแล้ว

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/พระนิติการณ์ประสม/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธ......

อ่านต่อ

คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ-ประพนธ์ ศาตะมาน/๒๕๑๕

ขายแล้ว

คำบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ-ประพนธ์ ศาตะมาน/๒๕๑๕..ครบถ้วน ใบรองปกไม่ขาด......

อ่านต่อ

กฏหมายอาชญาพิศดาร พระธรรมนูญศาลทหาร/พ.อ.พระขจรเนติยุทธ/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/๒๔๗๘

ขายแล้ว

8สวย ครบ แน่น /เก่าตามสภาพสวยตามอายุ/กระดาษเหลืองกรอบตามเวลา ถนอมมือเวลาเปิดอ่านนะครับ...

อ่านต่อ

กฏหมายอาชญาพิศดาร หมวด ๓/พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/๒๔๗๘

ขายแล้ว

ครบถ้วน ไม่หลุก เก่าตามอายุสวยตามสภาพ กรอบเหลืองแล้วถนอมมือนะครับเล่มนี้...

อ่านต่อ

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ครอบครัวและมฤดก/พระยาพลางกูรธรรมพิจัย/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/๒๔๗๙

ขายแล้ว

ครบ แน่น ไม่หลุด/กระดาษเริ่มเก่ากรอบแล้วควรถนอมมือมากๆ...

อ่านต่อ

กฏหมายของประเทศแองโกลแซกซอน/หลวงประเสริฐมนูกิจ/๒๔๗๙/คำสอนชั้นปริญญาโท ทางนิติศาสตร์/มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ขายแล้ว

ครบถ้วนบริบูรณ์ /แพง เก่าตามรูปเลยนะครับ กระกาษกรอบต้องถนอมมือแล้วนะครับ...

อ่านต่อ

กฏหมายของประเทศแองโกลแซกซอน/หลวงประเสริฐมนูกิจ/๒๔๗๘/คำสอนชั้นปริญญาโท ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ขายแล้ว

ครบถ้วน สภาพตามรูปเลยนะครับ ปกหลังแหว่งมุม กระดาษเก่ากรอบต้องถนอมมือนะครับ...

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติแรงงาน/พุทธศักราช ๒๔๙๙/พร้อมด้วยคำอธิบายโดยสังเขป/เรียบเรียงโดย นายสัมผัส พึ่งประดิษฐ์/๒๔๙๙

ขายแล้ว

เก่าตามสภาพ ครบถ้วนบริบูรณ์ดูรูปเอานะครับ/ขายความเก่า...

อ่านต่อ

ประมวลกกหมายอาญา เรียนด้วยตนเอง/ศาสตราจารย์ หยุด แสงอุทัย/๒๕๑๕

ขายแล้ว

สวย ครบ แน่น สมบูรณ์ ไม่หลุด สันปกรอยพับกระดาากรอบขาดเป็นรอยขาดตามรูปเลยนะครับสันปก/...

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง/คำสอนขั้นปริญญาตรี/๒๔๗๗/กฎหมายระหว่าประเทศแผนกคดีอาญา/พระยาอรรถการีนิพนธ์

ขายแล้ว

เก่า ปกรกอบขาดตามรูปเลยนะครับครบถ้วน ต้องค่อยๆมือนะครับ แพง -๔๗๗...

อ่านต่อ

คำอธิบาย ลักษณที่ดิน/เล่ม๑ โดยพระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย)/๒๔๖๘

ขายแล้ว

เก่า ปกกรอบ ปกหลังไม่มีตามรูปนะครับ อยู่ครบ ๒๔๖๘ แพง...

อ่านต่อ

คำสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช๒๕๐๐/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา/ประกอบ หุตะสิงห์

ขายแล้ว

เก่า ปกหลังขาดตามรูป/ ครบถ้วน บริบูรณ์...

อ่านต่อ

คู่มือกฎหมายประจำครอบครัว/โพธิ์ แซมลำเจียก/2533

฿200.00

สวย ถูก แน่น ครบถ้วน อยากขาย...

อ่านต่อ

กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน/โดยพระมนูภาณวิมลศาสตร์/คำสอนขั้นปริญญาตรี ๒๔๗๗/มหาวิทยาลัยลัยวิชาธรรมศาสตร

ขายแล้ว

เก่าตามอายุ ตามรูป ตามสภาพ กระดาษกรอย ต้องระวังเปิดอ่านใช้งาน หัก ขาดได้ง่าย...

อ่านต่อ

กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ครอบครัวและมฤดก/คำสอนขั้นปริญญาตรี ๒๔๗๗

ขายแล้ว

เก่าตามอายุ ตามสภาพ หนังสือต้องระวังการเปิดใช้งาน กระดาษ กรอบ หักง่าย//ครบถ้วน ไม่หลุดไม่ซ่อม ตามรูป......

อ่านต่อ

ธรรมนูญศาลยุติธรรม/๒๔๗๗/คำอธิบาย ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

ขายแล้ว

เก่าตามอายุ/กระดาษเหลือง กรอบเปิดจับแรงระวัง/หัก ขาดง่าย...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view