ร้านหนังสือเก่าสำหรับ คนเก่า ความหลังครั้งเก่ากับบรรยากาศเก่า.....ร้านนายขรรค์หนังสือเก่า