ร้านนายขรรค์หนังสือเก่า สำหรับคนเก่า ความหลังเก่า บรรยากาศเก่า...CLASSIC BOOK FOR YOU