สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > นวนิยายเก่าปกแข็ง
กาญจนา นาคนันท์ (3)   กมลนารีย์ (2)   กฤษณา อโศกสิน (17)
กนกเรขา-ทมยันตี-โรสลาเรน-ลักษณวดี (13)   ก.สุรางคนางค์ (5)   ศุภร บุนนาค (1)
กีรติกานต์ (3)   กรุง ญ.ฉัตร (3)   คึกฤทธิ์ ปราโมช
คำพูน บุญทวี   เจิด จินตนา (1)   จามรี พรรณชมพู-วลัย นวระ-นลิน บุษกร (9)
จินตวีร์ วิวัธน์-สการะวาตี-ก่ำฟ้า เฟือนจันทร์ (3)   ชอุ่ม ปัญจพรรค์   ชาตบุษย์ (1)
ชลาลัย (3)   ช่อลัดา (8)   ชูวงศ์ ฉายะจินดา (13)
ดาวไสว ไพจิตร   ดอกไม้สด (1)   ตรี อภิรุม - เทพเทวี (7)
ทัศนีย์ สีทอง (1)   ธิตินัดดา (1)   นราวดี (3)
นันทนา วีรชน (10)   นิติกุล (3)   โบตั๋น (3)
บุษยมาส (31)   เพ็ญแข วงศ์สง่า-ศศิพงศ์ประไพ (11)   พนมเทียน
พัดชา-พลอยน้ำผึ้ง (4)   ภควดี (1)   มธุรส (3)
แม่อนงค์- เรียมเอง -น้อย อินทนนท์   ม.มธุการี-เพชรน้ำค้าง-รุ้งพราย เพชรลดา   ยาขอบ-ศรีบูรพา
รพีพร   รจเรข (10)   ลักษณ์ โรจนา (1)
วณ.ประมวลมารค (4)   วรางค์ (1)   วรรณสิริ
ว.วินิจฉัยกุล-แก้วเก้า (5)   วาสนา   ศรีทอง ลดาวัลย์-ข.อักษราพันธ์ (1)
ศักดิ์ สุริยา   โสภี พรรณราย (4)   สีฟ้า-ศรีฟ้า ลดาวัลย์-จุลลดา ภักดีภูมินทร์ (23)
สด กูรมโรหิต (1)   สุวรรณี สุคนธา (6)   สุภาว์ เทวกุล (3)
โสภาค สุวรรณ-ศิริรำไพ (19)   เสนีย์ บุษปะเกศ (1)   สุภาวดี (2)
หลวงวิจิตรวาทการ-ม.จ.อากาศดำเกิง   อุปถัมถ์ กองแก้ว (2)   อาริตา-กันยามาส-ทิพเกสร-มณีบุษย์ (14)
อ.ไชยวรศิลป์ (1)   อรวรรณ (1)   อื่นๆ (65)

เพียงฝัน/บุษยมาส/สำนักพิมพ์สุภา

ขายแล้ว

เพียงฝัน/บุษยมาส/สำนักพิมพ์สุภาสองเล่มจบครบถ้วนแน่นหนา...

อ่านต่อ

พลอยสีฟ้า/บุษยมาส/๒๕๒๑ คลังวิทยา

฿270.00

พลอยสีฟ้า/บุษยมาส/๒๕๒๑ คลังวิทยา..สองเล่มจบครบถ้วนบริบูรณ์ แน่นหนาไม่หลุดไม่ร่วง...

อ่านต่อ

อาญาสวรรค์/บุษยมาส/๒๕๒๒ บรรณาคาร

฿270.00

อาญาสวรรค์/บุษยมาส/๒๕๒๒ บรรณาคาร..สองเล่มจบบริบูรณ์ ใบรองปกยังไม่ขาด ยังแน่นหนา ราคางามตามสภาพ...

อ่านต่อ

รัศมีจันทร์/ลักษณวดี/๒๕๒๓ รวมสาส์น

฿370.00

รัศมีจันทร์/ลักษณวดี/๒๕๒๓ รวมสาส์น...สองเล่มจบครบถ้วน แน่นปี้ก...

อ่านต่อ

ลำเนาสวาท/เพ็ญแข วงศ์สง่า/๒๕๑๙ บรรณาคาร

฿270.00

ลำเนาสวาท/เพ็ญแข วงศ์สง่า/๒๕๑๙ บรรณาคาร...สองเล่มจบครบสวยแน่นหนา หน้าตาดี ไม่หลุดไม่หลวม...

อ่านต่อ

หัวใจสายรุ้ง/ช่อลัดา/๒๕๑๗ คลังวิทยา

ขายแล้ว

หัวใจสายรุ้ง/ช่อลัดา/๒๕๑๗ คลังวิทยา..สวยครบ เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

รักของกาหลา/โสภาค สุวรรณ/๒๕๒๙ บูรพาสาส์น

฿270.00

รักของกาหลา/โสภาค สุวรรณ/๒๕๒๙ บูรพาสาส์น..สองเล่มจบครบสวย แน่น...

อ่านต่อ

ทะเลใจ/กันยามาส/๒๕๔๐ โชคชัยเทเวศร์

฿180.00

ทะเลใจ/กันยามาส/๒๕๔๐ โชคชัยเทเวศร์..ปกแข็งรุ่นใหม่ กระดาษขาว. ครบแน่น สองเล่มบริบูรณ์...

อ่านต่อ

เสี้ยนดอกงิ้ว/โสภาคสุวรรณ ๒๕๒๕ บูรพาสาส์น

฿250.00

เสี้ยนดอกงิ้ว/โสภาคสุวรรณ ๒๕๒๕ บูรพาสาส์น..แน่นบริบูรณ์ สองเล่มจบไม่ขาดไม่เกิน...

อ่านต่อ

คนมีคาว/ดาหลา สุมาลิน/๒๕๒๐ คลังวิทยา

฿270.00

คนมีคาว/ดาหลา สุมาลิน/๒๕๒๐ คลังวิทยา..สวย ครบ แน่น การันตี...

อ่านต่อ

ดั่งดาวเดือน/ช่อลัดา ๒๕๑๔ คลังวิทยา

ขายแล้ว

ดั่งดาวเดือน/ช่อลัดา ๒๕๑๔ คลังวิทยา...สองเล่มจบครบถ้วน แน่น ไม่พอง ไม่ย่น. สวยงามตามอายุ ......

อ่านต่อ

แผลหัวใจ/ทมยันตี ๒๕๑๗

ขายแล้ว

แผลหัวใจ/ทมยันตี ๒๕๑๗...นางฟ้าสภาพ เหมาะสมกับอายุ บุคลิกงามยามเห็น สวยบริบูรณ์แน่นหนาน่าจับ เล่มเดีย......

อ่านต่อ

ไพรพิศวาส/ชูวงศ์ ฉายะจินดา โชคชัยเทเวศร์

฿200.00

ไพรพิศวาส/ชูวงศ์ ฉายะจินดา โชคชัยเทเวศร์..ครบ สวย แน่น. ไม่พอง ไม่ย่น..เล่มเดียวจบบริบูรณ์...

อ่านต่อ

รอยลิขิต/ทมยันตี ๒๕๑๙ รวมสาส์น

฿200.00

รอยลิขิต/ทมยันตี ๒๕๑๙ รวมสาส์น...เล่มเดียวจบ สุขภาพยังดูดี แข็งแรง ไม่ยับ ไม่ย่น สมบูรณ์แน่นปึ้ก...

อ่านต่อ

สวรรค์กลางดง/ชูวงศ์ ฉายะจินดา ๒๕๑๖ ศิลปบรรณาคาร

ขายแล้ว

สวรรค์กลางดง/ชูวงศ์ ฉายะจินดา ๒๕๑๖ ศิลปบรรณาคาร....สวย นางฟ้า กริ๊บ ไม่ฟูไม่ย่น ไม่ยับ ปี้ก ได้สันโค......

อ่านต่อ

พิมพ์ดาว/อาริตา. ๒๕๒๑ โชคชัยเทเวศร์

ขายแล้ว

พิมพ์ดาว/อาริตา. ๒๕๒๑ โชคชัยเทเวศร์...สวย เล่มเดียวจบครบบริบูรณ์...

อ่านต่อ

สร้อยน้ำค้าง/อาริตา ๒๕๒๑ โชคชัยเทเวศร์

ขายแล้ว

สร้อยน้ำค้าง/อาริตา ๒๕๒๑ โชคชัยเทเวศร์.....เล่มเดียวจบ ครบแน่นสวย...

อ่านต่อ

ป่ากามเทพ/กฤษณาอโศกสิน ๒๕๑๗ โชคชัยเทเวศร์

฿230.00

ป่ากามเทพ/กฤษณาอโศกสิน ๒๕๑๗ โชคชัยเทเวศร์....สองเล่มจบ ครบ อน่น สวย ไม่หลุดไม้ซ่อม...

อ่านต่อ

ปางรัก/ช่อลัดา ๒๕๑๖ คลังวิทยา

฿210.00

ปางรัก/ช่อลัดา ๒๕๑๖ คลังวิทยา...สองเล่มจบ ครบถ้วน สวยตามอายุ...สองเล่มจบ ครบถ้วน สวยตามอายุ...

อ่านต่อ

สายรุ้ง/ทมยันตี ๒๕๑๕ คลังวิทยา

฿275.00

สายรุ้ง/ทมยันตี ๒๕๑๕ คลังวิทยา....สองเล่มจบ ครบ แน่น สมบูรณ์ สวย...

อ่านต่อ

เมียน้อย/ทมยันตี ๒๕๑๔ โชคชัยเทเวศร์

฿250.00

เมียน้อย/ทมยันตี ๒๕๑๔ โชคชัยเทเวศร์.. สองเล่มจบครบถ้วนบริบูรณ์ ใบหุ้มไม่เห็นแล้ว เล่ม๑ มาเยินสันหลุด......

อ่านต่อ

เมียหลวง/กฤษณา อโศกสิน ๒๕๑๒ โชคชัยเทเวศร์

฿370.00

เมียหลวง/กฤษณา อโศกสิน ๒๕๑๒ โชคชัยเทเวศร์

อ่านต่อ

ฝันกลางฤดูฝน/กัญญ์ชลา /ประพันธ์สาส์น ๒๕๑๗

฿370.00

ฝันกลางฤดูฝน/กัญญ์ชลา /ประพันธ์สาส์น ๒๕๑๗...ปกแข็ง๒เล่มจบ ครบถ้วน สวยงามตามอายุ ไม่ปะไม่ซ่อม มายังไง......

อ่านต่อ

ทิวาหวาม/ศศิพงศ์ ประไพ/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗

฿400.00

ทิวาหวาม/ศศิพงศ์ ประไพ/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗...สองเล่มจบครบบรืบูรณ์ เก่าแล้วสีกระดาษเหลือแต่ยังแน่น และ......

อ่านต่อ

แรงรัก/กนกเรขา/รวมสาส์น ๒๕๑๕

฿370.00

แรงรัก/กนกเรขา/รวมสาส์น ๒๕๑๕..สองเล่มจบครบ หนังสือเช่าเก่า ครบถ้วนบริบูรณ์ ยังแน่นปึ้ก...

อ่านต่อ

หิมะสีแดง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา ๒๕๑๘

฿370.00

หิมะสีแดง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา ๒๕๑๘...สวยครบแน่นไม่หลุดไม่หลวม ไม่ร่วง ไม่กาว ไม่ซ่อม มายังไงไปอย่......

อ่านต่อ

สุดสายสวาท/รจเรข คลังวิทยา ๒๕๒๑

฿250.00

สุดสายสวาท/รจเรข คลังวิทยา ๒๕๒๑....ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ซ่อมไม่กาว ใบรองปกไม่ขาดไม่พลัดพรากจากปก...

อ่านต่อ

แก้วมัลลิกา/นิติกุล บูรพาสาส์น ๒๕๓๗

฿150.00

แก้วมัลลิกา/นิติกุล บูรพาสาส์น ๒๕๓๗....สวยครบบริบูรณ์เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

พิษรักแรงแค้น/บุษยมาส บรรณาคาร ๒๕๒๘

฿150.00

พิษรักแรงแค้น/บุษยมาส บรรณาคาร ๒๕๒๘...แน่น ครบถ้วน เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

คลั่งเพราะรัก/ว.ณ.ประมวลมารค/รวมสาส์น ๒๕๑๕

฿200.00

คลั่งเพราะรัก/ว.ณ.ประมวลมารค/รวมสาส์น ๒๕๑๕....มาแบบเยินๆใบหุ้มขาดดระจายเหลือมาแค่ด้านหน้าติดเทปใสมาก......

อ่านต่อ

หรือมีฉันในวันนั้น/กรุง ญ. ฉัตร/คลังวิทยา๒๕๒๗

฿140.00

หรือมีฉันในวันนั้น/กรุง ญ. ฉัตร/คลังวิทยา๒๕๒๗....เล่มเดียวจบ ครบถ้วนบริบูรณ์. แน่นปี้ก ไม่หลวมไม่หย่......

อ่านต่อ

นาคี/ตรี อภิรุม/โชคชัยเทเวศร์/๒๕๒๓

฿400.00

นาคี/ตรี อภิรุม/โชคชัยเทเวศร์/๒๕๒๓....ปกแข็งสองเล่มจบครบถ้วน หนังสือไม่พอง. เรียบร้อย. ปึ้กแน่น ไม่ห......

อ่านต่อ

ถนนชีวิต/สุภาว์ เทวกุล/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗

฿350.00

ถนนชีวิต/สุภาว์ เทวกุล/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗....สองเล่มจบบริบูรณ์ แน่น ไม่เยิน. ไม่หลุดไม่ร่วง ไม่กาว. ......

อ่านต่อ

ร่มฉัตร/ทมยันตี/ไม่ครบมีเล่ม๑ กับเล่ม๓/รวมสาส์น ๒๕๑๗

฿300.00

ร่มฉัตร/ทมยันตี/ไม่ครบมีเล่ม๑ กับเล่ม๓/รวมสาส์น ๒๕๑๗....เสียดายได้มาฟันหลอขาดเล่ม๒ สภาพยังดีเรื่องนี......

อ่านต่อ

เรือมนุษย์/กฤษณาอโศกสิน. โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๓๕

฿420.00

เรือมนุษย์/กฤษณาอโศกสิน. โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๓๕...เรียบร้อยครบถ้วน แน่นปึ้ก สองเล่มบริบูรณ์ เป็นปกนิยายเ......

อ่านต่อ

ริษยา/จุลลดา ภักดีภูมินทร์/บำรุงสาส์น๒๕๑๖

฿320.00

ริษยา/จุลลดา ภักดีภูมินทร์/บำรุงสาส์น๒๕๑๖...ครบถ้วน แน่นหนาไม่หลุดไม่ร่วง. สวยคามอายุงามตามเวลา สภ่พ......

อ่านต่อ

คุณหญิงนอกทำเนียบ/ทมยันตรีรวมสาส์น ๒๕๑๖

฿370.00

คุณหญิงนอกทำเนียบ/ทมยันตรีรวมสาส์น ๒๕๑๖....ครบ แน่น. บริบูรณ์ สวยตามอายุ...

อ่านต่อ

เลือดขัตติยา/ลักษณวดี/รวมสาส์น๒๕๒๑ .

ขายแล้ว

C...สองเล่มจบครบถ้วนบริบูรณ์ มีใบหุ้มหลงเหลือรอดปลอดภัยมาแค่เล่มเดียวโมดิหายด์ใก้เรียบร้อย ใยรองปกคร......

อ่านต่อ

ฟ้าเปลี่ยนสี/เพ็ญแขวงศ์สง่า/ศิลปบรรณาคาร ๒๕๑๗

฿320.00

ฟ้าเปลี่ยนสี/เพ็ญแขวงศ์สง่า/ศิลปบรรณาคาร ๒๕๑๗..ปกแข็ง๒เล่มจบบริบูรณ์ สภาพนางฟ้าในวัยชราอนู่มาแบบเก่า......

อ่านต่อ

ใต้ฝุ่น/เกรียง ไกรสร/โอเดียนสโตร์. เล่มเดียวจบ ๒๕๑๖

฿350.00

ใต้ฝุ่น/เกรียง ไกรสร/โอเดียนสโตร์. เล่มเดียวจบ ๒๕๑๖....ครบถ้วนบรืบูรณ์ เก่าเหลืองเริ่มกรอบตามอายุ/ใบ......

อ่านต่อ

ผู้พืชิตมัจจุราช/เทียน เหลียวรักวงศ์/รวมสาส์น /๒๕๓๒

฿365.00

ผู้พืชิตมัจจุราช/เทียน เหลียวรักวงศ์/รวมสาส์น /๒๕๓๒......ครบแน่น ๒เล่มจบบริบูรณ์ ไม่หลุดไม่ร่วง....ช......

อ่านต่อ

ทับทะเล/กรกฎอลงกรณ์/โอเดียนสโตร์/

฿350.00

ทับทะเล/กรกฎอลงกรณ์/โอเดียนสโตร์/....ครบแน่นไม่หลุดไม่ร่วง แพง เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

มนต์ปาริชาติ/ศรีทอง ลดาวัลย์/รวมสาส์น๒๕๑๓

ขายแล้ว

มนต์ปาริชาติ/ศรีทอง ลดาวัลย์/รวมสาส์น๒๕๑๓...สวยครบแน่นไม่หลวมไม่ซ่อม...

อ่านต่อ

สาวใช้คนใหม่/กาญจนา นาคนันทน์/แพร่พิทยา ๒๕๒๒

฿250.00

สาวใช้คนใหม่/กาญจนา นาคนันทน์/แพร่พิทยา ๒๕๒๒....เล่มเดียวจบ สวยไม่มีปะมีซ่อม ครบถ้วนแน่นบริบูรณ์...

อ่านต่อ

ซองโก 83/นิยายเกี่ยวกับขบวนการหนุ่มศึกหาญ/วิษุวัติ/โอเดียนสโตร์ ๒๕๑๗

฿300.00

ซองโก 83/นิยายเกี่ยวกับขบวนการหนุ่มศึกหาญ/วิษุวัติ/โอเดียนสโตร์ ๒๕๑๗...ปกแข็งเล่มเดียวจบ. .ยังไม่ซ่อ......

อ่านต่อ

ปราสาทรัก /ก.สุรางคนางค์/คลังวิทยา/๒๕๑๔

฿370.00

ปราสาทรัก /ก.สุรางคนางค์/คลังวิทยา/๒๕๑๔..ปกแข็งเล่มเดียวจบ ครบถ้วนบริบูรณ์. ซ่อมเก่ามา กาวอัดสันปก ใ......

อ่านต่อ

ทับทะเล/กรกฏ อลงกรณ/ โอเดียนสโตร์ปกแข็ง เล่มเดียวจบ

฿400.00

บก็ขายปั๊บ.....ทับทะเล/กรกฏ อลงกรณ/ โอเดียนสโตร์ปกแข็ง เล่มเดียวจบ.....ซ่อมสันใหม่ แน่นปึ้ก ต่ออายุย......

อ่านต่อ

เศรษฐีนี/ศรีฟ้า ลดาวัลย์/ศิลปบรรณาคาร.

฿270.00

เศรษฐีนี/ศรีฟ้า ลดาวัลย์/ศิลปบรรณาคาร. ...ปกแข็งแน่นหนา ไม่หลวมไม่หลุดไม่ซ่อม ใบรองปกยังอยู่...ครบถ้......

อ่านต่อ

อีสา/สีฟ้า/โชคชัยเทเวศรื/๒๕๑๙

฿280.00

อีสา/สีฟ้า/โชคชัยเทเวศรื/๒๕๑๙..ปกแข็ง.๒เล่มจบบริบูรณ์ครบถ้วนแน่นอน หนังสือเช่าเก่า แต่ยังแน่นไม่หลุด......

อ่านต่อ

ถนนลูกรัง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา/๒๕๒๘

฿280.00

ถนนลูกรัง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา/๒๕๒๘..แน่นหนาครับ ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่หลุด ไม่หลวม ไม่หงุดหงิด...

อ่านต่อ

หมอภัคพงศ์/ก.สุรางคนางค์/คลังวิทยา ๒๕๑๕

฿270.00

.....ปกแข็ง สองเล่มจบ /ครบถ้วนบริบูรณ์ /แฟนคลับนิยายท่านนี้ ก็น่าจะเก๋าส์ เก่ากันพอสมควร แต่เล่มนี้น......

อ่านต่อ

วิมานมะพร้าว/แก้วเก้า/๒๕๓๑/ศิลปบรรณาคาร

฿270.00

นิยายท่านไม่เกลื่อนตลาดมากนะครับท่านนี้ แล้วก็ถือว่าจะออกสร้างสรรค์เลยก็ว่าได้/ นิยายของท่านนี้ไม่เน......

อ่านต่อ

ไฟกามเทพ/บุษยมาส/บรรณาคาร/๒๕๓๑

ขายแล้ว

...ไม่ต้องเอ่ยสรรพคุณอะไรแล้วสำหรับนักเขียนท่านนี้ ขึ้นหิ้งบูชาไปแล้วสำหรับคอนิยาย ท่านตัวจริงเสียงจ......

อ่านต่อ

รักคืนใจ/กรุง ญ ฉัตร/บัวหลวง

อ่านต่อ

กำแพงกรรม/พัดชา *พลอยน้ำผึ้ง*/โชคชัยเทเวศร์/๒๕๓๔

฿370.00

..ปกแข็ง ๒ เล่มจบ ไม่เก่า ไม่ใหม่ครับ สำหรับนักเขียนท่านนี้ แฟนคลับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว แต่หนักไปท......

อ่านต่อ

ภุมรีสีทอง/ภีม ภุมรินทร์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/โชคชัยเทเวศร์

฿185.00

ภุมรีสีทอง/ภีม ภุมรินทร์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/โชคชัยเทเวศร์...ครบถ้วนแน่นหนา แข็งแรง ไม่ร่วง ไม่หลวม แน......

อ่านต่อ

เขมรินทร์ อินทิรา /ก.สุรางคนางค์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/คลังวิทยา ๒๕๑๔

ขายแล้ว

เขมรินทร์ อินทิรา /ก.สุรางคนางค์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/คลังวิทยา ๒๕๑๔....เล่มนี้จะว่าไปถือว่าเป็นนิยายคล......

อ่านต่อ

คนเริงเมือง/สุวรรณี สุคนธา/ปกแข็ง ๒เล่มจบ/ศิลปบรรณาคาร/๒๕๑๖

฿400.00

........ปกเก่าครับปกนี้ ปี๒๕๑๖ ปกสวยเลยแหละปกนี้ ถ้าย้อนหลังไปในพ.ศ.นั้น น่าจะสงสัยไว้ก่อนได้เลยว่า ......

อ่านต่อ

สายรัก สายสวาท /ศรีทอง ลดาวัลย์ /ปกแข็ง ผดุงศึกษา ๒๕๑๔

ขายแล้ว

สายรัก สายสวาท /ศรีทอง ลดาวัลย์ /ปกแข็ง ผดุงศึกษา ๒๕๑๔ ่ซ่อมเก่ามาแล้ว มาโมดิฟายให้แน่นหนาอีกนิด..เพ......

อ่านต่อ

ระเริงชล/มธุรส/๒๕๑๔

฿300.00

สวย ครบถ้วนบริบูรณ์สองเล่มจบ...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view