สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > นวนิยายเก่าปกแข็ง
กาญจนา นาคนันท์ (3)   กมลนารีย์ (2)   กฤษณา อโศกสิน (15)
กนกเรขา-ทมยันตี-โรสลาเรน-ลักษณวดี (8)   ก.สุรางคนางค์ (5)   ศุภร บุนนาค (1)
กีรติกานต์ (3)   กรุง ญ.ฉัตร (3)   คึกฤทธิ์ ปราโมช
คำพูน บุญทวี   เจิด จินตนา (1)   จามรี พรรณชมพู-วลัย นวระ-นลิน บุษกร (9)
จินตวีร์ วิวัธน์-สการะวาตี-ก่ำฟ้า เฟือนจันทร์ (3)   ชอุ่ม ปัญจพรรค์   ชาตบุษย์ (1)
ชลาลัย (3)   ช่อลัดา (5)   ชูวงศ์ ฉายะจินดา (11)
ดาวไสว ไพจิตร   ดอกไม้สด (1)   ตรี อภิรุม - เทพเทวี (7)
ทัศนีย์ สีทอง (1)   ธิตินัดดา (1)   นราวดี (3)
นันทนา วีรชน (10)   นิติกุล (3)   โบตั๋น (3)
บุษยมาส (28)   เพ็ญแข วงศ์สง่า-ศศิพงศ์ประไพ (10)   พนมเทียน
พัดชา-พลอยน้ำผึ้ง (4)   ภควดี (1)   มธุรส (3)
แม่อนงค์- เรียมเอง -น้อย อินทนนท์   ม.มธุการี-เพชรน้ำค้าง-รุ้งพราย เพชรลดา   ยาขอบ-ศรีบูรพา
รพีพร   รจเรข (10)   ลักษณ์ โรจนา (1)
วณ.ประมวลมารค (4)   วรางค์ (1)   วรรณสิริ
ว.วินิจฉัยกุล-แก้วเก้า (5)   วาสนา   ศรีทอง ลดาวัลย์-ข.อักษราพันธ์ (1)
ศักดิ์ สุริยา   โสภี พรรณราย (4)   สีฟ้า-ศรีฟ้า ลดาวัลย์-จุลลดา ภักดีภูมินทร์ (23)
สด กูรมโรหิต (1)   สุวรรณี สุคนธา (6)   สุภาว์ เทวกุล (3)
โสภาค สุวรรณ-ศิริรำไพ (17)   เสนีย์ บุษปะเกศ (1)   สุภาวดี (2)
หลวงวิจิตรวาทการ-ม.จ.อากาศดำเกิง   อุปถัมถ์ กองแก้ว (2)   อาริตา-กันยามาส-ทิพเกสร-มณีบุษย์ (11)
อ.ไชยวรศิลป์ (1)   อรวรรณ (1)   อื่นๆ (63)

ทิวาหวาม/ศศิพงศ์ ประไพ/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗

฿400.00

ทิวาหวาม/ศศิพงศ์ ประไพ/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗...สองเล่มจบครบบรืบูรณ์ เก่าแล้วสีกระดาษเหลือแต่ยังแน่น และ......

อ่านต่อ

แรงรัก/กนกเรขา/รวมสาส์น ๒๕๑๕

฿370.00

แรงรัก/กนกเรขา/รวมสาส์น ๒๕๑๕..สองเล่มจบครบ หนังสือเช่าเก่า ครบถ้วนบริบูรณ์ ยังแน่นปึ้ก...

อ่านต่อ

หิมะสีแดง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา ๒๕๑๘

฿370.00

หิมะสีแดง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา ๒๕๑๘...สวยครบแน่นไม่หลุดไม่หลวม ไม่ร่วง ไม่กาว ไม่ซ่อม มายังไงไปอย่......

อ่านต่อ

สุดสายสวาท/รจเรข คลังวิทยา ๒๕๒๑

฿250.00

สุดสายสวาท/รจเรข คลังวิทยา ๒๕๒๑....ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่ซ่อมไม่กาว ใบรองปกไม่ขาดไม่พลัดพรากจากปก...

อ่านต่อ

แก้วมัลลิกา/นิติกุล บูรพาสาส์น ๒๕๓๗

฿150.00

แก้วมัลลิกา/นิติกุล บูรพาสาส์น ๒๕๓๗....สวยครบบริบูรณ์เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

พิษรักแรงแค้น/บุษยมาส บรรณาคาร ๒๕๒๘

฿150.00

พิษรักแรงแค้น/บุษยมาส บรรณาคาร ๒๕๒๘...แน่น ครบถ้วน เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

คลั่งเพราะรัก/ว.ณ.ประมวลมารค/รวมสาส์น ๒๕๑๕

฿200.00

คลั่งเพราะรัก/ว.ณ.ประมวลมารค/รวมสาส์น ๒๕๑๕....มาแบบเยินๆใบหุ้มขาดดระจายเหลือมาแค่ด้านหน้าติดเทปใสมาก......

อ่านต่อ

หรือมีฉันในวันนั้น/กรุง ญ. ฉัตร/คลังวิทยา๒๕๒๗

฿140.00

หรือมีฉันในวันนั้น/กรุง ญ. ฉัตร/คลังวิทยา๒๕๒๗....เล่มเดียวจบ ครบถ้วนบริบูรณ์. แน่นปี้ก ไม่หลวมไม่หย่......

อ่านต่อ

นาคี/ตรี อภิรุม/โชคชัยเทเวศร์/๒๕๒๓

฿400.00

นาคี/ตรี อภิรุม/โชคชัยเทเวศร์/๒๕๒๓....ปกแข็งสองเล่มจบครบถ้วน หนังสือไม่พอง. เรียบร้อย. ปึ้กแน่น ไม่ห......

อ่านต่อ

ถนนชีวิต/สุภาว์ เทวกุล/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗

฿350.00

ถนนชีวิต/สุภาว์ เทวกุล/โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๑๗....สองเล่มจบบริบูรณ์ แน่น ไม่เยิน. ไม่หลุดไม่ร่วง ไม่กาว. ......

อ่านต่อ

ร่มฉัตร/ทมยันตี/ไม่ครบมีเล่ม๑ กับเล่ม๓/รวมสาส์น ๒๕๑๗

฿300.00

ร่มฉัตร/ทมยันตี/ไม่ครบมีเล่ม๑ กับเล่ม๓/รวมสาส์น ๒๕๑๗....เสียดายได้มาฟันหลอขาดเล่ม๒ สภาพยังดีเรื่องนี......

อ่านต่อ

เรือมนุษย์/กฤษณาอโศกสิน. โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๓๕

฿420.00

เรือมนุษย์/กฤษณาอโศกสิน. โชคชัยเทเวศร์ ๒๕๓๕...เรียบร้อยครบถ้วน แน่นปึ้ก สองเล่มบริบูรณ์ เป็นปกนิยายเ......

อ่านต่อ

ริษยา/จุลลดา ภักดีภูมินทร์/บำรุงสาส์น๒๕๑๖

฿320.00

ริษยา/จุลลดา ภักดีภูมินทร์/บำรุงสาส์น๒๕๑๖...ครบถ้วน แน่นหนาไม่หลุดไม่ร่วง. สวยคามอายุงามตามเวลา สภ่พ......

อ่านต่อ

คุณหญิงนอกทำเนียบ/ทมยันตรีรวมสาส์น ๒๕๑๖

฿370.00

คุณหญิงนอกทำเนียบ/ทมยันตรีรวมสาส์น ๒๕๑๖....ครบ แน่น. บริบูรณ์ สวยตามอายุ...

อ่านต่อ

เลือดขัตติยา/ลักษณวดี/รวมสาส์น๒๕๒๑ .

฿350.00

C...สองเล่มจบครบถ้วนบริบูรณ์ มีใบหุ้มหลงเหลือรอดปลอดภัยมาแค่เล่มเดียวโมดิหายด์ใก้เรียบร้อย ใยรองปกคร......

อ่านต่อ

ฟ้าเปลี่ยนสี/เพ็ญแขวงศ์สง่า/ศิลปบรรณาคาร ๒๕๑๗

฿320.00

ฟ้าเปลี่ยนสี/เพ็ญแขวงศ์สง่า/ศิลปบรรณาคาร ๒๕๑๗..ปกแข็ง๒เล่มจบบริบูรณ์ สภาพนางฟ้าในวัยชราอนู่มาแบบเก่า......

อ่านต่อ

ใต้ฝุ่น/เกรียง ไกรสร/โอเดียนสโตร์. เล่มเดียวจบ ๒๕๑๖

฿350.00

ใต้ฝุ่น/เกรียง ไกรสร/โอเดียนสโตร์. เล่มเดียวจบ ๒๕๑๖....ครบถ้วนบรืบูรณ์ เก่าเหลืองเริ่มกรอบตามอายุ/ใบ......

อ่านต่อ

ผู้พืชิตมัจจุราช/เทียน เหลียวรักวงศ์/รวมสาส์น /๒๕๓๒

฿365.00

ผู้พืชิตมัจจุราช/เทียน เหลียวรักวงศ์/รวมสาส์น /๒๕๓๒......ครบแน่น ๒เล่มจบบริบูรณ์ ไม่หลุดไม่ร่วง....ช......

อ่านต่อ

ทับทะเล/กรกฎอลงกรณ์/โอเดียนสโตร์/

฿350.00

ทับทะเล/กรกฎอลงกรณ์/โอเดียนสโตร์/....ครบแน่นไม่หลุดไม่ร่วง แพง เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

มนต์ปาริชาติ/ศรีทอง ลดาวัลย์/รวมสาส์น๒๕๑๓

ขายแล้ว

มนต์ปาริชาติ/ศรีทอง ลดาวัลย์/รวมสาส์น๒๕๑๓...สวยครบแน่นไม่หลวมไม่ซ่อม...

อ่านต่อ

สาวใช้คนใหม่/กาญจนา นาคนันทน์/แพร่พิทยา ๒๕๒๒

฿250.00

สาวใช้คนใหม่/กาญจนา นาคนันทน์/แพร่พิทยา ๒๕๒๒....เล่มเดียวจบ สวยไม่มีปะมีซ่อม ครบถ้วนแน่นบริบูรณ์...

อ่านต่อ

ซองโก 83/นิยายเกี่ยวกับขบวนการหนุ่มศึกหาญ/วิษุวัติ/โอเดียนสโตร์ ๒๕๑๗

฿300.00

ซองโก 83/นิยายเกี่ยวกับขบวนการหนุ่มศึกหาญ/วิษุวัติ/โอเดียนสโตร์ ๒๕๑๗...ปกแข็งเล่มเดียวจบ. .ยังไม่ซ่อ......

อ่านต่อ

ปราสาทรัก /ก.สุรางคนางค์/คลังวิทยา/๒๕๑๔

฿370.00

ปราสาทรัก /ก.สุรางคนางค์/คลังวิทยา/๒๕๑๔..ปกแข็งเล่มเดียวจบ ครบถ้วนบริบูรณ์. ซ่อมเก่ามา กาวอัดสันปก ใ......

อ่านต่อ

ทับทะเล/กรกฏ อลงกรณ/ โอเดียนสโตร์ปกแข็ง เล่มเดียวจบ

฿400.00

บก็ขายปั๊บ.....ทับทะเล/กรกฏ อลงกรณ/ โอเดียนสโตร์ปกแข็ง เล่มเดียวจบ.....ซ่อมสันใหม่ แน่นปึ้ก ต่ออายุย......

อ่านต่อ

เศรษฐีนี/ศรีฟ้า ลดาวัลย์/ศิลปบรรณาคาร.

฿270.00

เศรษฐีนี/ศรีฟ้า ลดาวัลย์/ศิลปบรรณาคาร. ...ปกแข็งแน่นหนา ไม่หลวมไม่หลุดไม่ซ่อม ใบรองปกยังอยู่...ครบถ้......

อ่านต่อ

อีสา/สีฟ้า/โชคชัยเทเวศรื/๒๕๑๙

฿280.00

อีสา/สีฟ้า/โชคชัยเทเวศรื/๒๕๑๙..ปกแข็ง.๒เล่มจบบริบูรณ์ครบถ้วนแน่นอน หนังสือเช่าเก่า แต่ยังแน่นไม่หลุด......

อ่านต่อ

ถนนลูกรัง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา/๒๕๒๘

฿280.00

ถนนลูกรัง/โสภาค สุวรรณ/คลังวิทยา/๒๕๒๘..แน่นหนาครับ ครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่หลุด ไม่หลวม ไม่หงุดหงิด...

อ่านต่อ

หมอภัคพงศ์/ก.สุรางคนางค์/คลังวิทยา ๒๕๑๕

฿270.00

.....ปกแข็ง สองเล่มจบ /ครบถ้วนบริบูรณ์ /แฟนคลับนิยายท่านนี้ ก็น่าจะเก๋าส์ เก่ากันพอสมควร แต่เล่มนี้น......

อ่านต่อ

วิมานมะพร้าว/แก้วเก้า/๒๕๓๑/ศิลปบรรณาคาร

฿270.00

นิยายท่านไม่เกลื่อนตลาดมากนะครับท่านนี้ แล้วก็ถือว่าจะออกสร้างสรรค์เลยก็ว่าได้/ นิยายของท่านนี้ไม่เน......

อ่านต่อ

ไฟกามเทพ/บุษยมาส/บรรณาคาร/๒๕๓๑

฿270.00

...ไม่ต้องเอ่ยสรรพคุณอะไรแล้วสำหรับนักเขียนท่านนี้ ขึ้นหิ้งบูชาไปแล้วสำหรับคอนิยาย ท่านตัวจริงเสียงจ......

อ่านต่อ

รักคืนใจ/กรุง ญ ฉัตร/บัวหลวง

อ่านต่อ

กำแพงกรรม/พัดชา *พลอยน้ำผึ้ง*/โชคชัยเทเวศร์/๒๕๓๔

฿370.00

..ปกแข็ง ๒ เล่มจบ ไม่เก่า ไม่ใหม่ครับ สำหรับนักเขียนท่านนี้ แฟนคลับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว แต่หนักไปท......

อ่านต่อ

ภุมรีสีทอง/ภีม ภุมรินทร์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/โชคชัยเทเวศร์

฿185.00

ภุมรีสีทอง/ภีม ภุมรินทร์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/โชคชัยเทเวศร์...ครบถ้วนแน่นหนา แข็งแรง ไม่ร่วง ไม่หลวม แน......

อ่านต่อ

เขมรินทร์ อินทิรา /ก.สุรางคนางค์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/คลังวิทยา ๒๕๑๔

฿500.00

เขมรินทร์ อินทิรา /ก.สุรางคนางค์/ปกแข็งเล่มเดียวจบ/คลังวิทยา ๒๕๑๔....เล่มนี้จะว่าไปถือว่าเป็นนิยายคล......

อ่านต่อ

คนเริงเมือง/สุวรรณี สุคนธา/ปกแข็ง ๒เล่มจบ/ศิลปบรรณาคาร/๒๕๑๖

฿400.00

........ปกเก่าครับปกนี้ ปี๒๕๑๖ ปกสวยเลยแหละปกนี้ ถ้าย้อนหลังไปในพ.ศ.นั้น น่าจะสงสัยไว้ก่อนได้เลยว่า ......

อ่านต่อ

สายรัก สายสวาท /ศรีทอง ลดาวัลย์ /ปกแข็ง ผดุงศึกษา ๒๕๑๔

ขายแล้ว

สายรัก สายสวาท /ศรีทอง ลดาวัลย์ /ปกแข็ง ผดุงศึกษา ๒๕๑๔ ่ซ่อมเก่ามาแล้ว มาโมดิฟายให้แน่นหนาอีกนิด..เพ......

อ่านต่อ

ระเริงชล/มธุรส/๒๕๑๔

฿300.00

สวย ครบถ้วนบริบูรณ์สองเล่มจบ...

อ่านต่อ

วิมานมะพร้าว/แก้วเก้าา/๒๕๓๑

฿270.00

สวย ครบ แน่น หนังสือเช่าเก่านะครับ แต่ก้แพงครับ...

อ่านต่อ

คนเหนือดวง/แก้วเก้า/๒๕๓๒

ขายแล้ว

ปกนี้ก็พิมพ์ครั้งแรก/รวมสาส์น ปกแข็ง ปี ๒๕๓๒/ คนเหนือดวง/แก้วเก้า......เล่มนี้ก็คงคิดว่าจะอยู่กับนาย......

อ่านต่อ

เรือมนุษย์/กฤษณา อโศกสิน/๒๕๒๓

ขายแล้ว

นี่ก็ถือเป็นนิยายปกแข็งที่นายขรรค์ถือว่าขึ้นหิ้งแล้วเหมือนกัน ได้มาทุกปี ขายแบบโขกๆก็ยังมีคนใจอ่อนซื......

อ่านต่อ

กว่าจะรู้เดียงสา/โบตั๋น/๒๕๒๘

฿150.00

กว่าจะรู้เดียงสา/ปกแข็ง เล่มเดียวจบ.....โบตั๋น ๒๕๒๘/พิมพ์ครั้งแรก สุวีริยสาส์น/.........ครบแน่นปึ้ก ......

อ่านต่อ

แก้วตาพี่/นิตยา นาฏยะสุนทร/๒๕๑๓

ขายแล้ว

นี่เป็นปกแข็ง ปี๒๕๑๓ พิมพ์ครั้งที่๓ ของรวมสาส์น.....หนอนนิยายรุ่นเก่าหน่อยน่าจะรู้จักดี /ไม่ค่อยได้เ......

อ่านต่อ

ชิงช้าชาลี/โสภาค สุวรรณ/๒๕๓๑

฿220.00

ปกนี้ก็มาบ่อย/เป็นปกแข็ง ๒๕๓๑ ไม่เก่ามากของศิลปบรรณาคาร/....ถือว่าเรื่องนี่คนตามอ่านเยอะเหมือนกัน มา......

อ่านต่อ

เครื่องแบบสีนขาว/ศรีฟ้า ลดาวัลย์/๒๕๑๙

฿190.00

ศรีฟ้า ลดาวัลย์/ปกแข็ง ๒๕๑๙ รวมสาส์น.......เครื่องแบบสีขาว เล่มเดียวจบ อย่าหนา ๗๐๐กว่าหน้า ใบหุ้มไปว......

อ่านต่อ

เหมือนม่านพราง/บุษยมาส/เล่มเดียวจบ

฿150.00

สวยครบ บริบูรณ์...

อ่านต่อ

สนเท่ห์เสน่หา/บุษยมาส/ปกแข็ง/เล่มเดียวจบ

฿90.00

ครบถ้วนบริบูรณ์...

อ่านต่อ

รอยมลทิน/บุษยมาส/ปกแข็ง เล่มเดียวจบ/บรรณาคาร

฿180.00

ครบถ้วน บริบูรณ์ สวยงามแน่นหนา...

อ่านต่อ

สุดที่รัก/บุษยมาส/ปกแข็ง เล่มเดียวจบ

฿150.00

สวย ครบ แน่นไม่หลุดไม่ลุ่ย บริบูรณ์...

อ่านต่อ

ดอกไม้ในป่าแดด/สุวรรณี สุคนธา/๒๕๔๐/ดอกหญ้า

฿180.00

ครบถ้วน สวยแน่น ดอกหญ้า...

อ่านต่อ

สร้อยสลับสี/สุวรรณี สุคนธา/๒๕๔๐/ ดอกหญ้า

฿180.00

สวยแน่น ครบบริบูรณ์...

อ่านต่อ

ธารชมพู/เพ็ญแข วงศ์สง่า/เล่มเดียวจบ/๒๕๒๒/บรรณาคาร

ขายแล้ว

สวยครบแน่น อัดกาวสันปกใหม่ ่พื่อความมั่นใจ แน่นปึ้ก...

อ่านต่อ

ดอกรักริมทาง/ชูวงศ์ ฉายะจินดา/๒๕๑๕

฿165.00

อีกซักเล่มกำลังครึ้มๆขยันๆ/..ปกนี้เก่าหน่อย สภาพเก็่บมาไม่ค่อยดีน่าจมอยู่กองฝุ่นมานานหลายปี/หลังจากธ......

อ่านต่อ

รักบทสุดท้าย/บุษยมาส/๒๕๒๗

ขายแล้ว

อีกซักเล่ม /ก่อนออกไปแรด......รักบทสุดท้าย..........บุษยมาส/๒๕๒๗.............โชคชัยเทเวศร์/เก่าเยิน ......

อ่านต่อ

ประทีปอธิษฐาน/ศรีฟ้า ลดาวัลย์

ขายแล้ว

ครบถ้วนบริบูรณ์ ๒เล่มจบเอานิยายเก่าๆปกแข็งบ้าง//...สารภาพเลยร้านนายเนี่ยเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยอยู่ดีกิน......

อ่านต่อ

พรหมไม่ได้ลิขิต/ศรีฟ้า ลดาวัลย์/๒๕๒๒/บรรณาคาร

จอง

ครบ สวย แน่น จบบริบูรณ์...

อ่านต่อ

แม่ม่าย/จุลลดา ภักดีภูมิทร์/๒๕๑๙/โชคชัยเทเวศร์

ขายแล้ว

ครบถ้วน แน่น เล่มเดียวจบ มาไงไปอย่างนั้น ไม่ซ่อม ไม่หลุด...

อ่านต่อ

คมพยาบาท/สุข หฤทัย/๒๕๑๖/คลังวิทยา

฿600.00

ปกแข็ง แน่นปึ้ก กระดาษรองปกยังอยู่/หนังสือหนาปึ้้ก/ชุดนี้ขายแพงครับ สภาพเก่าตามอายุ แพงตามอายุเช่นเด......

อ่านต่อ

เสน่หาอาลัย/นราวดี๒๕๒๑/ประมวลสาส์น/เล่มเดียวจบ

ขายแล้ว

สวยงามตามอายุ ครบ แน่นปึก /เก่าตามสภาพ เล่มเดียวจบ...

อ่านต่อ

สวรรค์เ่าบี่ยง/กฤษณา อโศกสิน/๒๕๒๑/โชคชัยเทเวศร์

ขายแล้ว

สวย ครบ แน่น ครบถ้วนบริบูรณ์ ติดกาวสันปกใหม่/ข้างในแจ่ม เก่าเก็บ ไม่เยิน.....ใบหุ้มปกเยิน ขาด ตรงรอย......

อ่านต่อ

ฟ้าจรดทราย/โสภาค สุวรรณ/๒๕๒๐/รวมสาส์น

฿370.00

เก่า ครบแน่น ไม่หลุดไม่ซ่อม แข็งแรง มายังไงไปอย่างนั้น/สมบูีรณ์ ใบรองปกไม่ขาด...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view