สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เพิ่มห้องหนังสือสะสม หายาก มีคุณค่า..

เพิ่มห้องหนังสือสะสม หายาก มีคุณค่า..

เปิดได้ซักทีครับห้องนี้ ห้องที่ตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะแยกออกมาต่างหาก โดยไม่เอาเนื้อหาสาระหรือรูปแบบของหนังสือ แต่จะเอาเฉพาะหนังสือที่มีคุณค่าในตัวเอง ทั้งด้วยระยเวลาที่เดินทางมาของหนังสือเล่มนั้นๆ  ผ่านชั้นวางหนังสือ ผ่านตู้หนังสือ ผ่านมือเจ้าของ หรือผ่านการใช้มาอย่างยาวนาน....หนังสือที่คิดว่าน่าจะเป็นหนังสือที่เราควรอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าเหตุผลใดๆของผู้ที่จะนำมันไปจากห้องๆนี้ ห้องที่ผมจะคัดเลือกหนังสือที่คิดว่าควรจะเก็บรักษาไว้ให้นานที่สุดถึงแม้จะไม่ใช่ตัวของเราเอง หากแต่เป็นคนรักหนังสือเก่า คนที่หวงแหนความเก่า คนที่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งเก่าๆ ..ครับขอให้ท่านที่หลงเข้ามาอ่านบทความนี้และมีรัก ชอบ ชื่นชม กับการเก็บ การอนุรักษ์หนังสือเก่า. .. ครับรับรองว่าท่านจะต้องพบหรือเจอหนังสือที่ควรค่าแห่งการสะสมและการค้นหาแน่นอน..หนังสือในห้องนี้จะมีหนังสือทุกประเภทที่ทางร้านเราเปิดห้องแยกประเภทไว้นะครับเพียงแต่  เป็นหนังสือที่เก่าจริงๆ มีคุณค่าจริงๆ น่าสะสมจริงๆ และแน่นอน หายากจริงๆ.......นายขรรค์หนังสือเก่า

view