สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

add

<meta name="google-site-verification" content="KS9F7bOS5X44ehF_lVozsMN_OIGCqAvRL6ORadbDOro" />


OXFORD PROGRESSIVE ENGLISH FOR ADULT LEARNS BY A.S.HORNBY/BOOK THREE/1958

ขายแล้ว

ครบ สวย แพง   ดูภาพเอานะครับ

อ่านต่อ

COMMON MISTAKES IN ENGLUSH WITH EXCERCISES/1955

ขายแล้ว

สวยครบสมบูรณ์ เก่าตามอายุ สวยตามสภาพ   แพง  ดูรูปด้วนยนะครับ

อ่านต่อ

THE BRIDGE SERIES/THE KON-TIKI EXPEDITION BY THOR HEYERDAHL/1959

฿200.00

คตรบถ้วนสมบูรณ์ตามอายุ ตามรูปเลยนะครับ  แพงด้วย

อ่านต่อ

THE LOST WORLD/LONGMAN'SIMPLIFIED ENGLISH SERIES/1950

ขายแล้ว

สวยครบสมบูรณ์ ตามรูป   ตามอายุ   แพง

อ่านต่อ

MY LITTLE ENGLISH BOOK/BOOK4 /1970

฿180.00

สวยตามสภาพ เก่าตามอายุ  ครบ สมบูรณ์ ดูรูปด้วยนะครับ

อ่านต่อ

BEGINNER'BOOK FOR ENGLISH FOR THAILAND/BY P.BOONYOBHAS/๒๕๑๖

฿200.00

สวยตามอายุ ตามรูปนะครับ   แพง

อ่านต่อ

LIVING ENGLISH STRUCTURE/PRACTICE BOOK FOR FOREIGN STUDENTS /KEY TO THE EXERCISES/LONGMANS 1959

ขายแล้ว

สวย ครบ บริบูรณ์ เก่าตามายุ สวยตามรูปนะครับ

อ่านต่อ

THE STORY OF SHAKESPEARE'PLAYS( VALUME ONE) /1972

฿150.00

เก่า ครบ สวยตามอายุ สภาพตามรูปถ่ายนะครับ

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา/วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์/ชั้นประถมศึกษาปีที่๖/๒๕๒๒

฿150.00

เก่าตามอายุ ครบถ้วนเนื้อหา  สภาพตรากตรำ  แต่แพง

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา/วิชาภูมิศาสตร์ ประวัตฺศาสตร์/ชั้นประถมปีที่๖/๒๕๒๒

฿150.00

ครบถ้วน ไม่หลุด สมบูรณ์ ตราตรำตามอายุครับ

อ่านต่อ

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์/ชั้นประถมปีที่๖/ทวพ./๒๕๒๐

฿200.00

เล่มนี้สวย ครบถ้วน บริบูรณ์ ไม่หลุด ไม่เยิน แน่นปึ้ก   แพง

อ่านต่อ

หนังสือฝึกหัดอ่านภาษาไทย/เล่ม๒/ชดสัตว์ต่างๆ/๒๕๒๓

฿90.00

โทรม ครบถ้วน ข้างในภาพสวย ปกมี แต่ติดทป เยินครับ แต่ขายแพง    ดูรูปเอานะครับ

อ่านต่อ

คหกรรมศิลป์/ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/๒๕๑๖

฿140.00

สวย ดี แจ่ม ไม่หลุด ครบถ้วน

อ่านต่อ

แบบเรียน ชั้นมัธยมปีที่๕/ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์/เจริญ ไชยชนะ/๒๔๙๔

ขายแล้ว

เก่า แพงครบ ไม่มีปกหลัง ไม่หลุด ตามหลุดครับผม

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา/วิชาภูมิืศาสตร์ ประวัติศาสตร์/ชั้นประถมปีที่๗/๒๕๒๐

฿150.00

ครบ สวย เก่า แพงตามอายุ

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๒๕๐๗

฿150.00

ครบบริบูรณ์เก่าตามอายุ ตามรูปเลยครับ

อ่านต่อ

ภูมิศาสตร์เตรียมอุดม/เล่ม๑ สำหรับเตรียมปีที่๑/ว่าด้วยภูมิศาสตร์ธรรมชาติ//พงษ์นารถ สวัสดิ์ชูโต

฿200.00

พิมพ์ ครั้งที่๑/สวย ครบบริบูรณ์/แพงตามอายุ

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา/วิชาภูมิศาสตร์ ภูมิภาค ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย/๒๕๐๕

฿250.00

ครบถ้วน เก่าแพงตามอายุ

อ่านต่อ

ถามตอบ/ภูมิ-ประวัติศาสตรื/ฉบับเตรียมสอบ /แบับเตรียมสอบ ป.ป /ป.ม /ป.กศ/ป.กศ สูง/ข้าราชการพลเรือ....

฿300.00

ประอบด้วย ประวัติศาสตรืไทย ประวัติศาสตร์สากล/เจิญ ไชยชนะ

อ่านต่อ

แบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น/ชั้นประถมปีที่๕/๒๕๐๖

฿150.00

เก่าตามสภาพและอายุ ตามรูปเลยนะครับ

อ่านต่อ

สังคมศึกษา/ภูมิศาสตร์ภูมิภาค/ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย/๒๕๑๙

จองแล้ว

เก่าตามอายุ และการใช้  ไม่หลุด ครบ แน่น สมบูรณ์

อ่านต่อ

สังคมศึกษา/ภูมิศาสตร์กานภาพ/ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย/๒๕๑๔

จองแล้ว

เก่าตามอายุครบถ้วน ไม่หลุด สมบูรณ์

อ่านต่อ

เราและเพื่อนบ้านของเรา/แบบเรียนสังคมศึกษา/ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

฿140.00

เก่าตามอายุ สวยตามสภาพ ดูรูปนะครับ

อ่านต่อ

ประมวลวิชา/ชั้นประถมปีที่๒/๒๕๑๒/ทวพ.

฿140.00

เก่าตามอายุสวยตามสภาพ ตามรูปนะครับ

อ่านต่อ

คหกรรมศิลปฺ์/ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/๒๕๑๘

฿140.00

สภาพดี เก่าเก็บ ตำราอาหารเพียบ

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา/ชั้นประถมปีที่๓/๒๕๑๙

฿120.00

สภาพเก่าเก็บไม่ได้ใช้   แพง

อ่านต่อ

MS 3 READER NO.2/TWO THAI STORIES/THE GOLDEN CARP & CHALAWAN THE CROCODILE KING/หนังสืออ่าน....

ขายแล้ว

แพง ๔๔ หน้า ครบถ้วน  บริบูรณ์

อ่านต่อ

MS2READER NO.1/A HOLIDAYAT HUAHINหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่๒/๒๕๑๕

ขายแล้ว

แพง ครบถ้วน ๖๔ หน้า  ข้างในสวย

อ่านต่อ

MS 1 READER NO.2/THE ADVENTURESOF KAWEEAND HONWICHAI/ชั้นมัธยมปีที่๑/๒๕๑๖

ขายแล้ว

ขายแพงหนังสือครบถ้วน ๓๖ หน้า สวย

อ่านต่อ

THE OXFORD ENGLISH COURSE FOR THAILAND/BOOKONE 1976

ขายแล้ว

เก่าเก็บ ไม่ได้ใช้

อ่านต่อ

ราชคุณานุสสรณ์และพระมงคลวเสสกถา รัชกาลที่๘/2493

฿0.00

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ถวายพระราชกุศล ในงานพระราชกุศลถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท...

อ่านต่อ

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ สมัคร สุนทรเวช/2553

฿0.00

ปกอ่อน/250หน้า ขนาด17*24cm...สมบูรณ์  ขายแพงแล้วครับ

อ่านต่อ

พงศาวดารญวณ/อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายกวี เหวียนระวี/2509

฿800.00

ปกอ่อนหนา865 หน้า/ขนด17*24 cm.//สมบูรณืแข็งแรง

อ่านต่อ

ปรมัตถโชติกา ฎีกามาลัยเทวสูตร/หรือมาลัยเทพนิทาน/ อนุสรณ์ คุณแม่กิมลี้ แก้วสถิตย์//๒๕๐๙

ขายแล้ว

อนุสรณ์ คุณแม่กิมลี้ แก้วสถิตย์/๒๕๐๙/เล่มนี้ปกแข็งนะครับ/เล่มนี้โดนหนอนคลาสสิคเจาะแล้วนะครับ

อ่านต่อ

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์งานศพ นาประสิทธิวินิจ....

฿0.00

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์งานศพ นาประสิทธิวินิจฉัย/๒...

อ่านต่อ

พระเป็นเจ้าของพราหมณ์/พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์ นางสาวศุภา ....

฿0.00

พระเป็นเจ้าของพราหมณ์/พระราชนิพนธ์  ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์ นางสาวศุภา ...

อ่านต่อ

เทสรังสีอนุสรณาลัย/พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฐ์(เทสก์ เทสรังสี)๒๕๓๘

฿250.00

หนังสือสภาพดี เก่าเก็บมาครับ//แน่นหนาครับ///หนังสือยังสวยครับ

อ่านต่อ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนชลธารบริรักษ์ (บัญญัติ พรประพันธ์)

฿100.00

อ่านต่อ

สุวรรณสามชาดกที่๓/เนมิชาดกที่๔/พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรณ์สิริวัฒนื/อนุสรณ์ ร.อ.ต.ขุนภารกิ....

฿0.00

สุวรรณสามชาดกที่๓/เนมิชาดกที่๔/พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรณ์สิริวัฒนื/อนุสรณ์  ร.อ.ต.ขุนภารกิ...

อ่านต่อ

เรื่องเมืองสวรรค์/เสฐียรโกเศศ/อำมาตย์เอก พระเทพปัญญา (ภักดิ์ เทพปัญญา)/๒๔๙๓

฿0.00

ปกอ่อน๙๓ หน้า/พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ  อำมาตย์เอก พระเทพปัญญา (ภักดิ์ เทพปัญญา) ณใ เมรุวัดมก...

อ่านต่อ

มาตานุสรณ์/มรณธัมโฒหิ มรณังอนตีโต/อนุสรณ์งานศพ นางผาด อจลภูติ

฿150.00

มาตานุสรณ์/มรณธัมโฒหิ มรณังอนตีโต/อนุสรณ์งานศพ นางผาด อจลภูติ//วัดโสมนัสวิหาร ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๖

อ่านต่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย/อนุสรณ์งานศพ นาย จุลินทร์ ล่ำซำ /๒๕๐๙

฿400.00

อนุสรณ์ นาย จุลินทร์ ล่ำซำ /๒๕๐๙//วัดเทพศิรินทร์//ท้ายกระดาษด้านบนจะโดนแมงกินไปหน่อยนะครับ///แต่ไม่โ...

อ่านต่อ

ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ พระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ/พระภักดีสมบัติ(สิงห์โต ไทยานนท์)/249....

฿0.00

หนังสือปกอ่อน ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2497 จำนวน 111 หน้า สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ...

อ่านต่อ

อนุสรณ์ งานพระะรชทานเพลิงศพ คุณหญิงล้อม โอสถานุเคราะห์

฿150.00

เล่มนี้เป็นเล่มเล็กครับ  /ด้านใน มีวาทะคานธีถอดความโดย กรุณา -เรืองอุไร กุศลาสัย....เคยมีเล่มให...

อ่านต่อ

อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา /ช้างเผือก/ พ.ต สุจิตร ตุลยานนท์ เรียบเ....

฿300.00

ประเภทหนังสือ อนุสรณ์งานศพ ประเภทงานศพ พระราชทานเพลิงศพ ชื่อเริ่อง ช้างเผือก/พ.ต.สุจิตร...

อ่านต่อ

มาลัยอนุสรณ์/อนุสรณ์งานศพ มาลัย ชูพินิจ/2506

 
show

หนังสืออยู่ในสภาพสมบูรณ์  พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยแบบเรียน/2506/สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.........

อ่านต่อ

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน)27/มิย./2517

฿350.00

หนังสืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ได้แจ้งราคาขาย....ใครต้องการจริงๆๆ  โทรเข้ามาคุยกันนะครับ....

อ่านต่อ

พระธรรมเทศนา/ที่ระลึกในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี/2528

฿150.00

พระธรรมเทศนา/ที่ระลึกในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ณ เมรุมา...

อ่านต่อ

พระพรหมคุณาภรณ์/จิรปุญโญ ต.เจียม กุลลยวนิชย์

 
฿250.00

อ่านต่อ

สารานุกมไทย เล่ม๑/ฉบับราชบัฑิตยสถาน/ก/กลากเเหล็ก/2519

฿250.00

ปกแแข็งแน่นหนา/ไม่หลุด สภาพดี....

อ่านต่อ

สาส์นสมเด็จ/ลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภ....

฿350.00

ปกแข็งแน่นหนามายังไงไปอย่างนั้นครับแพงตามอายุครับ2499/.....สมบูรณ์ ไม่ซ่อมไม่หลุดครับ..

อ่านต่อ

ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฉบับสมบูรณ์ ภาคต้น/ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ/

฿500.00

ปกแข็ง แน่นปึ้ก เก่าเก็บ...//ขายแพงครับผมเล่มนี้.................

อ่านต่อ

พระราชหัตถเลขา และ หนังสือกราบบังคมทูล ของ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เล่ม2/2506

฿200.00

ปกแข็ง/ซ่อม ปก ซ่อมสัน เยินมาแล้ว//แข็งแรงแล้ว ครบถ้วน //แต่แพง ตามสภาพ ตามรูปครับผม

อ่านต่อ

ไตรภูมิพระร่วง/พระญาลิไทย/คุรุสภา /2506

฿200.00

ปกแข็ง/เยินมาแล้ว ซ่อมสัน ซ่อมปก เรียบร้อยแข็งแรงตามสภาพ ตามรูป..//ขายแพงครับ200

อ่านต่อ

มลายูรำกริช/คึกฤทธิ์ ปราโมช/2515

ขายแล้ว

เก่าเก็บไม่ได้ใช้/สภาพ สมบูรณ์/มือหนึ่งปี2515

อ่านต่อ

หัสนิยายในเตียงนอน ชุด ม่าเหมี่ยว กับ ตุ๊ดตู่/สันต์ เทวรักษ์/2496

฿400.00

ปกแข็ง  พิมพ์ 2496......ไม่อธิบาย ดูรุปเอานะครับ  ไม่หลุด ไม่ซ่อม ไ้ยังไง ไปอย่างนั้นครับผ...

อ่านต่อ

มูลบทบรรพกิจ/พระยาศณีสุนทนโวหาร/น้อย อาจารยางกูร/๒๕๑๔

฿0.00

ปกอ่อน  ศิลบรรณาคาร/๒๕๑๔//หนังสือแน่น ไม่หลุดครับ...

อ่านต่อ

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธี ๑๒ เดือน /พระราชนิพนธ์ในพระบามสมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว/๒๔๙๔

฿300.00

อ่านต่อ

นายแพทย์ชิวาโก ภาค ๑/โดย บอริส ปาสเตอร์แน็ก/ แปลโดย อาษา ขอจิตต์เมตต์/๒๕๐๗

฿350.00

ปกแข็งครับ  เล่มนี้จบแค่ ภาค๑ นะครับ//แพร่พิทยา  ๒๕๐๗

อ่านต่อ

เย็นกีสข่านจอมจักพรรดิ/ว่าที่ พ.ต.ท. อัมพร จินตกานนท์ และ พ.ทำรง ปานสิงห์/๒๔๙๓

฿350.00

ปกแข็ง เล่มนี้แน่นหนานะครับ  /มีรอยถลอกที่ปกหน้าตามรูปนะครับ////อย่างอื่นถือว่าโอเคครับ &n...

อ่านต่อ

ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญษณ หอพุทธสาสนะสังคหะ แลหอสมุดสำหรับพระนคร/๒๔๕๗

฿0.00

ตำนานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอพุทธสาสนสังคหะ และหอสมุดพระนคร/ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ...

อ่านต่อ

นามานุกรมพระเครื่อง/พินัย ศักดิ์เสนีย์/๒๕๑๑

฿0.00

ปกแข็ง  /๗๗๖หน้า////เล่มนี้แหละครับ  ที่เป็นตำราเล่มแรกๆของเซียนพระเมืองไทยในอดีตและตำนาน....

อ่านต่อ

กายทิพย์/ชุดปีศาจไทย ของเหม เวชกร /๒๕๑๑

SHOW

กายทิพย์ //เป็นเรื่องขนพอง  สยองเกล้า ตื่นเต้น  และอารมณ์สะท้านชวนให้รื่นรมย์ดีนัก/////เป็...

อ่านต่อ

ภูมิศาสตรืวัดโพธิ์ ชุดสอง/กาญจนาคพันธ์/ขุนวิจิตรมาตรา/ครั้งแรก/๒๕๑๒

฿400.00

หนังสือเล่มสุดยอดของคนชอบเรื่องเก่า ของเก่า ประวัติเลยนะครับ////หาไม่ได้อีกแล้วความรู้ที่ท่านผู้เขีย...

อ่านต่อ

ข้ามสามทวีป/หลวงสารานุระพันธ์/๒๔๙๕

฿250.00

หนังสือเก่าปกแข็ง เล่มเดียวจบครับ///หนังสือเก่าตามอายุ อยู่ครบ แน่นหนา มายังไงไปอย่างนั้นครับท ไม่ซ่...

อ่านต่อ

รวมเรื่องสั้น ของเรียมเอง/ครั้งที่๕/๒๕๑๘

฿450.00

ปกอ่อน/คุรุสภา/๒๕๑๘/๖๑๗ หน้า

อ่านต่อ

เชอร์ลอคโฮล์มส์/ชุดคืนชีพ/อ.สายสุวรรณ/2520

ขายแล้-

ขายแพงครับปกนนี้/อ.สายสุวรรณ/2520/....ยังแน่นหนาครับ.../สภสพตามอายุ/กับการเป็นหนังสือยอดนิยมครับ/ตาม...

อ่านต่อ

พระนางโยซิฟิน/ภาคบริบูรณื/แปลโดย ศรียาตรา/2496

฿0.00

ปกแข็ง สันโค้ง ไม่ซ่อม ไม่หลุด เป็นเล่มจบ

อ่านต่อ

อาแซน ลูแปง กับรหัส 813/สมุท ศิริไข/ปี

ขายแล้ว

เก่าตามสภาพ อยู่ครบ  /มายังไงมาอย่างนั้น///เล่มนี้ขายแพงครับ  สวยครับชอบส่วนตัว..

อ่านต่อ

พระนางโยเซฟิน/ศรียาตรา แปล

฿0.00

ปกแข็ง แพง...

อ่านต่อ

ค่าของวรรณคดี/เสฐียรโกเศศ/2503

฿200.00

ปกแข็ง สมบูรณ์ แน่นหนา

อ่านต่อ

ทรายสยอง//SANDS OF KALAHARI/จุลพน พฤฒิไกร/2508

฿270.00

ปกแข็ง แน่นหนาแข็งแรง//แน่นหนา/แพร่พิทยา/  เล่มนี้แพงคับ....270

อ่านต่อ

สารคดีสายลับและจารกรรมของโลก/จินดา ดวงจินดา/2515/

ขายแล้ว

ปกแข็ง  สมบูรณ์แน่นหนาไม่หลุด..2515

อ่านต่อ

ศึกทะเลทราย เล่ม1 /แปลโดย ขุติ/2513

฿180.00

ปกแข็ง  เก่าตามสภาพ ..ครบถ้วน  //ไม่ซ่อม/ มายังไง  ไปอย่างนั้นครับ

อ่านต่อ

ชู้รัก ปริ๊นซ์ออฟเวลล์//อนงค์ เมฆประสาท แปล/2507

฿250.00

ปกแข็ง  /เล่มเดียว แข็งแรง ไม่ซ่อม  แพง  300.00/แพร่พิทยา

อ่านต่อ

สงครามปฎิวัติของคอมมิวนิสต์//พ.ต.ต. เยาว์ สุทธินุ่น แปล/2513

ขายแล้ว

COMMUNIST REVOLUTIONARY WARFARE (revised edition) /GEORGE K TANHAM/2513

อ่านต่อ

เกิดวังปารุสก์/

ขายแล้ว

ปกแข็ง/ภาค ๒ /สภาพดีไม่มีมหุ้ม ไม่หลุด ไม่ขาด ไม่ซ่อม แน่นหนาครับ

อ่านต่อ

นิยายต่างแดน/อ.สนิทวงส์/๒๕๐๘

฿0.00

หนังสทอแปลเก่าครับ// เก่าจริงๆ ตามสภาพเลยครับ  ได้มาไม่ซ่อม ยังไม่หลุด กระดาษเหลืองแล้ว  /...

อ่านต่อ

มัจจุราชชมืด/สมุท ศิริไข/๒๕๐๗

ขายแล้ว

หนังสือเก่าครับ อยู่ครบถ้วน  ได้มาไม่หลุด ไม่ซ่อมครับ  เดิมๆ มาไงไปงั้นครับ...

อ่านต่อ

มนต์มายา/สมุท ศิริไข

ขายแล้ว

อ่านต่อ

คดีผู้ร้ายจำบัง/พ.พิทยา/

฿200.00

อ่านต่อ

สวัสดีความฝัน/อ.สนิทวงศ์/ครั้งแรก/๒๕๐๘

฿200.00

ปกแข็ง/สำนักพิมพ์ก้าวหน้า/แปลจากเรื่องสั้นชั้นยอดของโลก  the world's greatest short stories////

อ่านต่อ

บุปผาศักดิ์สิทธิ์/ไชยวัฒน์ แปล/THE HOLY FLOWER/เซอร์ เอช ไรเดอร์ แฮกการ์ด/๒๔๙๕

฿300.00

หนังสือแปลเก่าคลาสสิคครับ เล่มนี้  สภาพอยู่ครบครับ  เก่าตามสภาพ ๕๔๘ หน้า///คลังวิทยา

อ่านต่อ

เอเตียนเชรา ทหารเอกนะโปเลียน/สันตสิริ แปล/๒๔๙๒

ขายแล้ว

หนังสือเก่า  หนาครับเล่มนี้จุใจ  ๘๕๘ หน้า  /แปลจากรื่องEXPLOITS &ADVENTURES OF BR...

อ่านต่อ

ฆาตกรเจ้าเล่ห์/บูรณสมภพ

฿150.00

อ่านต่อ

มฤตยูแคระ/นิดา/2518

฿100.00

นิยายปกแข็ง จำนวน 428 หน้า สำนักพิมพ์บำรุงสาส์น "มฤตยูแคระ" ซึ่งแปลเรียบเรียงจากเรื่อง "The Way the ...

อ่านต่อ

ชีวิตชั่ว/อนุทินชีวิตของ เออเอลฟลินท์/อภิรุม/2504

 
฿200.00

สารคดีต่างแดนจากบันทึกเปลือย โดยการแปลของอภิรุม///ชีวิตชั่ว อนุทินชีวิตของ พระเอกหนวดงามที่เปิดเผยออ...

อ่านต่อ

ชาติหรือชู้/สันตสิริ/2503

 
฿250.00

ประเภท เก่า-หายาก-สะสม-เรื่องแปล ชื่อเรื่อง ชาติหรือชู้ ผู้แต่ง สันตศิริแปล สำนักพ...

อ่านต่อ

นักบุญกับคนบาป/จารุวัฒน์แปล

฿150.00

ปกแข็งเล่มเดียวจบ สำนักพิมพ์รวมสาส์น ฉบับพิมพ์2508  468หน้า

อ่านต่อ

ชะตากรรม/อ.สนิทวงศ์

฿270.00

หนังสือเก่าปกแข็ง  2เล่มจบ// ฉบับพิมพ์ปี2507  สำนักพิมพ์แพร่พิทยา//เล่ม1-772หน้า///เล่ม2-8...

อ่านต่อ

ราชคุณานุสสรณ์และพระมงคลวเสสกถา รัชกาลที่๘/2493

฿0.00

มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์ถวายพระราชกุศล ในงานพระราชกุศลถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท...

อ่านต่อ

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ สมัคร สุนทรเวช/2553

฿0.00

ปกอ่อน/250หน้า ขนาด17*24cm...สมบูรณ์  ขายแพงแล้วครับ

อ่านต่อ

พงศาวดารญวณ/อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ นายกวี เหวียนระวี/2509

฿800.00

ปกอ่อนหนา865 หน้า/ขนด17*24 cm.//สมบูรณืแข็งแรง

อ่านต่อ

โกมล คีมทอง/ที่ระลึกในงานสังสการศพ/๒๕๕๑๔

฿1,000.00

ไม่บรรยาย/สำหรับ คนสะสม...แพงครับ

อ่านต่อ

ปัญหาประจำวัน/คึกฤทธิ์ ปราโมช/อนุสรณพระราชทาเพลิงศพ พระปรีชาวินิจฉัย/

000

หนังสือครบเก่าตามสภาพนะครับ//เป็นบทความของอจารย์คึกฤทธิ์ ก่อนปี ๒๕๐๐//น่่าอ่านครับ

อ่านต่อ

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /ภาคที่๒๔ /พิมพ์เป็นอนุสรณ์ใน....

฿400.00

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๒๔/ พิมพ์เป็นอ...

อ่านต่อ

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๓๔/อนุสรณ์ในงานพ....

฿400.00

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๓๔ /พระบาทสมเด็จพระเจ...

อ่านต่อ

ปรมัตถโชติกา ฎีกามาลัยเทวสูตร/หรือมาลัยเทพนิทาน/ อนุสรณ์ คุณแม่กิมลี้ แก้วสถิตย์//๒๕๐๙

ขายแล้ว

อนุสรณ์ คุณแม่กิมลี้ แก้วสถิตย์/๒๕๐๙/เล่มนี้ปกแข็งนะครับ/เล่มนี้โดนหนอนคลาสสิคเจาะแล้วนะครับ

อ่านต่อ

พระราชนิพนธ์บางเรื่อง/ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตร....

฿0.00

พระราชนิพนธ์บางเรื่อง/ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระ...

อ่านต่อ

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์งานศพ นาประสิทธิวินิจ....

฿0.00

พระบรมราชาธิบายในการประพันธ์/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์งานศพ นาประสิทธิวินิจฉัย/๒...

อ่านต่อ

พระเป็นเจ้าของพราหมณ์/พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์ นางสาวศุภา ....

฿0.00

พระเป็นเจ้าของพราหมณ์/พระราชนิพนธ์  ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว/อนุสรณ์ นางสาวศุภา ...

อ่านต่อ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนชลธารบริรักษ์ (บัญญัติ พรประพันธ์)

฿100.00

อ่านต่อ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย/อนุสรณ์งานศพ นาย จุลินทร์ ล่ำซำ /๒๕๐๙

฿400.00

อนุสรณ์ นาย จุลินทร์ ล่ำซำ /๒๕๐๙//วัดเทพศิรินทร์//ท้ายกระดาษด้านบนจะโดนแมงกินไปหน่อยนะครับ///แต่ไม่โ...

อ่านต่อ

อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี/พระเจ้าบรมวงศเธอกรมพระดำรงราชานุภาพ/พ.ศ....

฿0.00

อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี/พระเจ้าบรมวงศเธอกรมพระดำรงราชานุภาพ/พ.ศ.2468...

อ่านต่อ

อนุสรณ์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์/2545

฿500.00

ปกแข็ง สภาพสมบูรณ์มาก...........โปรโมรชั่นครับ...381หน้า  กระดาษขาวมัน..

อ่านต่อ

อนุสรณ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นาย เอื้อ สุนทรสนาน ต.จ.ว. จ.ช./22มีค.2525

 
show

หนังสืออยู่ในสภาพสมบูรณ์เจ้าของเดิม  รักษามาดี.......ขอลงโชว์ก่อนนะครับ...เล่มนี้สำหรับคนที่รู้...

อ่านต่อ

มาลัยอนุสรณ์/อนุสรณ์งานศพ มาลัย ชูพินิจ/2506

 
show

หนังสืออยู่ในสภาพสมบูรณ์  พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยแบบเรียน/2506/สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.........

อ่านต่อ

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ ปันยารชุน)27/มิย./2517

฿350.00

หนังสืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ได้แจ้งราคาขาย....ใครต้องการจริงๆๆ  โทรเข้ามาคุยกันนะครับ....

อ่านต่อ

อนุสรณ์ มนัส จรรยงค์/22 มีนาคม 2509

 
show

และแล้วก็เจอแล้วเล่มที่อยากอ่าน อยากได้มานาน//ได้เห็นของจริง  ของแท้ ของเก่าซักที....นักเขียนยิ...

อ่านต่อ

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี/2528

฿150.00

วัดบวรนิเวศ และ มหามงกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์ พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล  ในการพระราชพิธี...

อ่านต่อ

พระธรรมเทศนา/ที่ระลึกในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี/2528

฿150.00

พระธรรมเทศนา/ที่ระลึกในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ณ เมรุมา...

อ่านต่อ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงสวัสดิสรยุทธ/2512

 
ขายแล้ว

หนังสือพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงสวสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค) วันที่11 มิถุนายน 2512  หนังสือ  ...

อ่านต่อ

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ/หม่อมหลวงชุบ ศุขสวัสดิ์

 
ขายแล้ว

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ/หม่อมหลวงชุบ ศุขสวัสดิ์ ในพลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์/หลาย...

อ่านต่อ

ืี่ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคืเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ/2537

 
฿450.00

ืี่ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองคืเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ/31มีนาคม2537

อ่านต่อ

ปลายทางรัก/บุษยมาส/2525

฿100.00

ปกแข็ง//เล่มเดียวจบ/แข็งแรง สวย..แน่นหนา สมบูรณ์

อ่านต่อ

วรรณกรรมชิ้นสุดท้าย/ดอกไม้สด/2517

ขายแล้ว

ปกแข็งเล่มเดียวจบ ซ่อมกาวใหม่สันหลวม แข็งแรง สวย

อ่านต่อ

มงกุฎหนาม/ทมยันตี/2528

฿150.00

ปกแข็งเล่มเดียวจบ แข็งแรง ครับ..ทาวกาวใหม่ที่สัน ซ่อมมาแล้ว  แต่ไม่ช้ำ /ครบถ้วน

อ่านต่อ

นรกต้องรอ/ตรีอภิรุม/2528

฿300.00

สภาพดี เก่าเก็บ....ไม่ได้ใช้  แพง  300.00

อ่านต่อ

เพชรกินรี/โสภี พรรณราย

฿190.00

ปกแข็ง  แน่น สมบูรณ์

อ่านต่อ

แม่เปียดื้อ/นันทนา วีรชน/

฿180.00

สวย...แน่น

อ่านต่อ

สามดรุณี/มธุรส

จอง

ปกแข็ง2เล่มจบ

อ่านต่อ

กามเทพซ้อนกล/นันทนา วีรชน

฿100.00

ปกแข็งเล่มเดียวจบ แข็งแรง

อ่านต่อ

ใต้ฟ้าสีคราม/สีฟ้า/

฿250.00

ปกแข็ง2เล่มจบ แน่น เก่าตามสภาพครับ

อ่านต่อ

สูรย์สิ้นแสง/บุษยมาส/

ขายแล้ว

ปกแข็งสภาพดีครับ3เล่มจบบริบูรณ์

อ่านต่อ

ดาวดิน/บุษยมาส/2534

ขายแล้ว

ปกแข็ง/ชุดนี้สวยครับ  เก่าเก็บ  ...

อ่านต่อ

ความรักไม่เคยดับ

ขายแล้ว

ปกแข็ง2เล่มจบ

อ่านต่อ

ปลายทางรัก/บุษยมาส

฿90.00

ปกแข็งเล่มเดียวจบ

อ่านต่อ

แก้วหลากสี/บุษยมาส/2532

฿200.00

ปกแข็ง2เล่มจบ

อ่านต่อ

สะพานข้ามดาว/กฤษณา อโศกสิน/2531

฿250.00

นวนิยายปกแข็ง ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2531 สองเล่มจบ จำนวน 880 หน้า สำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์ สภาพหนังสือดีมาก&...

อ่านต่อ

หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมปีที่๓ เล่ม ๒/ปี2535

ขายแล้ว

ปกยังไม่หลุด/แพง  ไม่อธิบายมากครับผมเล่มนี้...

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา/วิชาศิลธรรม/๒๕๑๐

฿200.00

ปกคลาสิิค  เก่าตามอายุครับ........แพงครับ ปีนี้

อ่านต่อ

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม๔ /เรื่อง ประเทศเล้กที่สมบูรณื ชั้นประถมปีที่๕/2505

ขายแล้ว

เก่าตามสภาพ ปี2505 ดูรูปนะครับ  นานๆเจอครั้งครับครับ ปกนี้

อ่านต่อ

ธรรมจริยา เล่ม๔/

฿150.00

ปกอ่อน เก่า ปี...//แพง

อ่านต่อ

แบบเรียนสุขศึกษา /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๒๕๐๖

฿100.00

ได้มาพร้อมกัน๒เล่ม//เล่มนี้ปกหลังพิมพ์๒๕๐๖ ครับ//ครบครับ

อ่านต่อ

วิทยาศาสตร์ มัธยมปลาย/ชุดที่๑ ข/สำหรับมัธยมปีที่๔/๒๔๘๑

฿350.00

ไม่เก่าไม่เก็บ//สำหรับคนชอบเท่านั้นนะครับ......ความสุขอยู่ที่ใจเราครับ///ชอบก็เก็บ  ไม่ชอบก็มอง...

อ่านต่อ

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม๕ เรื่อง ต้นตระกูลไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

฿200.00

สภาพดีนะครับ เล่มนี้  //หนังสือชุดนี้ผมได้มาเป็นหนังสือเก่าเก็บไม่ได้ใช้แจกนักเรียนตอนนั้นนะครั...

อ่านต่อ

แบบเรียนภาษาไทยม.3 เรื่องพระอภัยมณีเมื่อครองเมืองผลึก/2502

฿200.00

พิมพ์ครั้งที่สิบเจ็ด โรงพิมพ์คุรุสภา จำนวน 90 หน้า หนังสืออ่านกวีนิพนธ์

อ่านต่อ

ศิลปปฏิบัติ/ไม้ไผ่-หวาย/คหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ /ชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ ๑ ๒ และ๓/สุพล อ้นวงษา

 
฿90.00

เหมาะกับงาน ประดิษฐ์ จักสาน ถักทอ ลายน้ำ ของชำร่วย

อ่านต่อ

แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่2 ม.ศ.2

 
฿120.00

เล่มพิมพ์ครั้งที่10 พ.ศ.2514/กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ/โรงพิมพ์คุรุสภา หน้าปกขากมุมขวาบนขาด

อ่านต่อ